AVE

De officiële naam van de AVE (Algemene Vergadering van Eigenaars) is: Vereniging van Eigenaars complex Statenweg 39 tot en met 45 (oneven nummers), Navanderweg 6 tot en met 14 (even nummers) en Van der Horstweg 1 en 5 tot en met 13 (oneven nummers) te Rotterdam.

Het complex is in twee stappen gesplitst, eerst van 1 complex in 13 portieken (akte 4 april 1985), vervolgens per portiek weer in appartementsrechten (verschillende datums). In beide splitsingsaktes is voorzien in de oprichting van een vereniging van eigenaren (VvE). In de splitingsaktes is onder verwijzing naar een modelreglement omschreven welke delen van het gebouw gemeenschappelijk zijn en welke individueel.

Aan de AVE nemen deel: de VvE voorzitters van alle portieken en de beheerder. Tijdens AVE bijeenkomsten worden strategische plannen opgesteld en uitgewerkt om deze later in VvE bijeenkomsten ter stemming voor te leggen.