AVE vergadering juli 2018

Maandag 9 juli om 19:30 vindt de reguliere jaarlijkse AVE vergadering plaats. Onderwerpen op de agenda zijn o.a. de jaarrekening van 2017 en de stand van zaken rond het gebouwonderhoud in 2018. Verder zal het aanzien van het gebouw worden besproken in relatie tot de bepalingen in het huishoudelijk reglement.