BEHEER

‘De Eendracht’ kent een bijzondere beheerstructuur. Het complex is in twee stappen gesplitst, eerst van 1 complex in 13 portieken, vervolgens per portiek in appartementsrechten. In beide splitsingsaktes is voorzien in de oprichting van een vereniging van eigenaren (VvE).

Per portiek (of soms enkele portieken) is een VvE opgericht.  Rond de grote renovatie van 1999-2000 en de jaren van voorbereiding is een algemene vereniging (AvE) geactiveerd als koepel van VvE’s om gecoördineerde actie te kunnen nemen.  In die tijd is onderzocht of alle VvE’s weer tot 1 grote konden worden gebundeld, maar dat lukte niet omdat alle rechthebbenden (ook de hypotheekverleners) daarmee zouden moeten  instemmen. De AvE is verankerd in de akte van 4 april 1985, artikel 9 (officiele benaming: Vereniging van Eigenaars complex Statenweg 39 tot en met 45 (oneven nummers), Navanderstraat 6 tot en met 14 (even nummers) en Van der Horststraat 1 en 5 tot en met 13 (oneven nummers)).

Ruwweg kan worden gesteld dat de AvE strategische kaders schept voor onderhoud aan de buitenkant van het gebouw, de zeggenschap over onderhoud ligt grotendeels bij de VvE’s. De exacte verdeling van verantwoordelijkheden tussen AVE en VvE’s is na te lezen in de splitsingsaktes.