Hoofd-VvE

In dagelijkse communicatie wordt de hoofd-VvE wel VvE de Eendracht of AVE (Algemene Vergadering van Eigenaars) genoemd. De officiële naam van de hoofd-VvE is: Vereniging van Eigenaars complex Statenweg 39 tot en met 45 (oneven nummers), Navanderweg 6 tot en met 14 (even nummers) en Van der Horststraat 1 en 5 tot en met 13 (oneven nummers) te Rotterdam.

Het complex is in twee stappen gesplitst, eerst van 1 complex in 13 portieken (hoofdsplitsing, akte 4 april 1985), vervolgens per portiek weer in appartementsrechten (ondersplitsingen, verschillende datums). In beide splitsingsaktes is voorzien in de oprichting van een vereniging van eigenaren. In de splitingsaktes is onder verwijzing naar een modelreglement het beheer omschreven.

Aan de AVE vergadering nemen de VvE bestuurders van de portieken deel namens de leden. Tijdens AVE bijeenkomsten worden strategische plannen opgesteld en uitgewerkt die in de VvE vergaderingen van de 13 ondersplitsingen ter besluitvorming worden voorgelegd.