Onderhoud

Wonen in een Rijksmonument brengt een morele en per 1 juli 2016 ook wettelijke verplichting met zich mee het monument te onderhouden teneinde het te bewaren voor komende generaties. Het monument bestaat uit het geheel van gebouwen en tuin, en de daarmee verbonden concepten en ideeën, zoals omschreven in het monumentenregister. Onderhoud zal zoveel mogelijk gericht zijn op het bewaren van oorspronkelijke materialen en bouwkundige details, daar onder ook begrepen bevestigingsmiddelen en afwerkingen. Wanneer een onherstelbaar beschadigd deel van het monument vervangen moet worden zal dat zoveel mogelijk met de gelijke materialen, in dezelfde vorm, en met dezelfde technieken worden uitgevoerd. Omdat ‘De Eendracht’ pas sinds 24 juni 2002 is opgenomen in het Rijksmonumentenregister, zijn sinds de bouw wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke opzet. In zulke gevallen moet bij noodzakelijke vervanging steeds een zorgvuldige keuze worden gemaakt of de wijziging in stand wordt gehouden, of dat wordt teruggegrepen naar het oorspronkelijke ontwerp.

Een voorbeeld daarvan zijn de voordeuren van de portieken. Deze zijn op enig moment in het verleden vervangen door aluminium puien, die momenteel aan het einde van hun levensduur zijn. In dit geval is ervoor gekozen om het oorspronkelijke ontwerp te herstellen. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van het tekeningenarchief van Van den Broek in Het Nieuwe Instituut waar een vrij uitgebreide collectie tekeningen en documenten te vinden is over het ontwerp en de bouw van ‘De Eendracht’.

Eén van de nieuwe voordeuren aan de Navanderstraat. Foto: Eendracht Rotterdam, MTP 17 april 2016

Eén van de nieuwe voordeuren aan de Navanderstraat. Foto: Eendracht Rotterdam, MTP 17 april 2016

Een niet meer oorspronkelijke voordeur aan de Van der Horststraat. Foto: Eendracht Rotterdam, MTP 17 april 2016

Een niet meer oorspronkelijke voordeur aan de Van der Horststraat. Foto: Eendracht Rotterdam, MTP 17 april 2016