Onderliggende VvE’s

De 13 portieken uit de hoofdsplitsing zijn gesplitst in appartementen. Elke portiek heeft een eigen VvE die jaarlijks vergadert.

Aan de VvE vergaderingen nemen de eigenaren van de appartementen deel. Tijdens VvE bijeenkomsten worden zaken besproken die te maken hebben met onderhoud van de portiek en wat ter besluitvorming uit de hoofdsplitsing wordt aangeboden.