Het bouwblok

Het Vroesenpark wordt aan de oostzijde begrensd door een achttal bouwblokken. Eén van deze bouwblokken is door de architect ervan, J.H. Van den Broek, afwijkend vormgegeven. Het is niet – zoals de andere – een gesloten bouwblok, maar een U-vorm met de open kant naar het park. Bovendien bestaat het blok uit drie langwerpige blokken zonder ingewikkelde hoekoplossingen. In plaats van privé-tuinen is een grote gemeenschappelijke tuin aangelegd. Het halfopen bouwblok kan men beschouwen als pragmatisch compromis tussen het traditionele gesloten bouwblok en de strokenbouwverkaveling van het Nieuwe Bouwen.

Situatietekening met de ligging van het complex aan het park. Afbeelding: Bouwkundig Weekblad Architectura 1936 nr.20, Tresor TU Delft Library

Situatietekening met de ligging van het complex aan het park. Afbeelding: Bouwkundig Weekblad Architectura 1936 nr.20, Tresor TU Delft Library

De open strokenbouw is ontstaan uit kritiek op de toen gebruikelijke woningbouw in gesloten bouwblokken. Idealiter zouden 7 van de 8 aan het park gelegen blokken in naar het park geopende vorm worden uitgevoerd, maar het plan Blijdorp was reeds in een te vergevorderd stadium waardoor slechts één blok gerealiseerd kon worden. Van den Broek schrijft daar zelf over in het Bouwkundig Weekblad Architectura: “In dit verband moet nog worden opgemerkt dat in beperkt-architectonischen zin een tusschenschuiven van dit plan tusschen een normaal-burgerlijke architectuur voor de beoordeelende Welstandscommissie iets bezwaarlijks hebben moest. Met voldoening moet echter geconstateerd worden, dat men met het oog op de verwezenlijking van de voorgestane woonprincipes over dit bezwaar is heengestapt.”

Straatbeeld Vroesenlaan. Foto: Eendracht Rotterdam, MTP 17 april 2016

Straatbeeld Vroesenlaan. Foto: Eendracht Rotterdam, MTP 17 april 2016

Aanvankelijk was het de bedoeling van woningbouwvereniging ‘Eendracht’ en financier de Centrale Arbeiders Verzekerings- en Deposito Bank om hier woningen voor arbeiders te realiseren. Toen dit financieel niet haalbaar bleek werd getracht om hier middenstandswoningen te realiseren in een voorbeeldproject: ‘het geheel in karakter en kwaliteit uit te voeren als demonstratie en propaganda voor een goed georganiseerd wooncomplex, waarin aan de eisen van goed wonen alle aandacht was geschonken.’

In totaal zijn 84 woningen gerealiseerd in twee langwerpige blokken van drie lagen en één afsluitend kleiner blok van vier lagen. De drie blokken omsluiten een gemeenschappelijke siertuin. De woningen hebben ruime balkons aan het binnenterrein. In de noordwestelijke hoek van de binnentuin is een kleuterschool met speellokaal en buitenruimte gesitueerd. De blokken liggen een halve verdieping boven straatniveau. De ruimte eronder wordt gebruikt voor bergingen en fungeert verder als overdekte was- en speelruimte. De woningen worden door portieken ontsloten, gemarkeerd door een glaspui in de straatgevels. Behalve de kopwoningen, die naar het park zijn gericht, zijn overal dezelfde vierkamerwoningen toegepast. In de lange blokken zijn ze 7,5 meter breed; in het kleinere blok zijn ze 8 meter breed. De woningen zijn overal 9,5 meter diep. Straat- en tuinzijde zijn even aantrekkelijk om aan te wonen.

De kleurrijke muurschildering bij de ingang naar de voormalige kleuterschool houdt de herinnering er aan levend. Foto: Eendracht Rotterdam, MTP 17 april 2016

De kleurrijke muurschildering bij de ingang naar de voormalige kleuterschool, gemaakt in 1971 door Ingrid Kruit, houdt de herinnering er aan levend. Foto: Eendracht Rotterdam, MTP 17 april 2016

De kleuterschool vlak na de oplevering. Afbeelding: Bouwkundig Weekblad Architectura 1936 nr.20, Tresor TU Delft Library

De kleuterschool vlak na de oplevering. Afbeelding: Bouwkundig Weekblad Architectura 1936 nr.20, Tresor TU Delft Library

De winkel op de hoek Statenweg / Navanderstraat. Foto: Eendracht Rotterdam, MTP 17 april 2016

De winkel op de hoek Statenweg / Navanderstraat. Foto: Eendracht Rotterdam, MTP 17 april 2016

Tekst: Gemeente Rotterdam