Vergadering AVE en alle VvE’s

Dinsdag 28 augustus om 19:30 vindt een verenigde vergadering plaats van de AVE (koepelvereniging) en alle VvE’s van de Eendracht. In de vergadering wordt gestemd over de beoogde nieuwe beheerder. De locatie wordt nog bekend gemaakt en de stukken worden zo spoedig mogelijk verstuurd. Zet u de datum alvast in uw agenda!